Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
เรียนภาษาไทย เรียนภาษาฝรั่งเศส ราคา ติตต่อเรา เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์

เรียนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ด้วยการเรียนการสอนที่สนุก

 

 
สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพ English    Study French language in Thailand                            ไทย    เรียนภาษาฝรั่งเศส                        Français    apprenez le français à Bangkok

เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยการเรียนการสอนที่สนุกและเข้าใจง่ายได้ที่โรงเรียนเอฟวรี่เดย์ไทย! จากระดับพื้นฐานสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษา

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ ในกรุงเทพฯ (อาทิ สมาคมฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพฯ) ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย 2 คน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการสนทนาอย่างทั่วถึง

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ และอีกมากมาย โดยสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

สามารถเลือกได้ทั้งแบกลุ่มย่อย 2 คน และตัวต่อตัว

เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่ ตามความสะดวกของผู้เรียน

โดยชาวฝรั่งเศสเจ้าของภาษาที่มีความรู้ทางด้านภาษาไทย

ในหลักสูตรมี 6 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหาการเรียนการสอนและแบบเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเท็กซัส ร่วมกับแบบเรียนอื่นๆ ที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน

โรงเรียนหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนการสอนจากเรา
สนใจติดต่อ 

อีเมล์ : info@everyday-thai.com / โทร : 02-676-2030 /  มือถือ : 084-094-7585 


French for beginners
Pre-intermediate French
Intermediate French
เรียนภาษาฝรั่งเศส เบื้องต้น เรียนภาษาฝรั่งเศส พื้นฐาน เรียนภาษาฝรั่งเศส ขั้นกลาง
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.