สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพ  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
เรียนภาษาไทย เรียนภาษาฝรั่งเศส ราคา ติตต่อเรา เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์
ราคา
English    Study French language in Thailand                            ไทย    เรียนภาษาฝรั่งเศส                        Français    apprenez le français à Bangkok
 

เรียนภาษาฝรั่งเศสราคาไม่แพง:

หลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ราคาไม่แพง และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่รับประกัน .
(ราคาต่อคน)

จํานวนชั่วโมง เรียนตัวต่อตัว เรียนเป็นกลุ่ม 2 คน
10 ชั่วโมง 8,000 บาท  -
30 ชั่วโมง 21,000 บาท 15,000 บาท
60 ชั่วโมง  36,000 บาท -
90 ชั่วโมง  49,500 บาท -

(ราคาดังกล่าวรวมค่าสื่อการเรียนแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม)
เป็นราคาสำหรับเรียนในโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.
หลัง 18.00 น. จะคิดราคาเพิ่มอีก 200 บาท ต่อ ชั่วโมง
สำหรับราคานอกสถานที่ กรุณาติดต่อโรงเรียน


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.