สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพ  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
เรียนภาษาไทย เรียนภาษาฝรั่งเศส ราคา ติตต่อเรา เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์
ราคา
English    Study French language in Thailand                            ไทย    เรียนภาษาฝรั่งเศส                        Français    apprenez le français à Bangkok
 

เรียนภาษาฝรั่งเศสราคาไม่แพง:

จํานวนชั่วโมง เรียนออนไลน์ตัวต่อตัว เรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน
10 ชั่วโมง 8,000 บาท  9,000 บาท 
30 ชั่วโมง 22,500 บาท 25,500 บาท 
60 ชั่วโมง  42,000 บาท 48,000 บาท 
90 ชั่วโมง  58,500 บาท 67,500 บาท 

เป็นราคาสำหรับเรียนออนไลน์หรือในห้องเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. หลัง 18.00 น. จะคิดราคาเพิ่มอีก 200 บาท ต่อ ชั่วโมง

แต่ละชั่วโมงจะเรียน 55 นาทีพร้อมพัก 5 นาที


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.