Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 3 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l31.mp3

อาชีพ

aachiîp
occupation

l32.mp3

อายุ

aa-yú
age

l33.mp3

อะไร

àrai
what

l34.mp3

เป็น

bpen
to be

l35.mp3

ปี

bpii
year

l36.mp3

ประเทศ

bprà-têet
country

l37.mp3

ชื่อ

chʉ̂ʉ
first name

l38.mp3

เดือน

dʉan
month

l39.mp3

ตัวอย่าง

dtua-yàang
example

l310.mp3

เกิด

gə̀ət
to be born

l311.mp3

กรุงเทพ

(mʉang )grung-têep
Bangkok

l312.mp3

จาก

jàak
from

l313.mp3

คน

kon
people, person

l314.mp3

คนไทย

kon tai
thai people, thai person

l315.mp3

มาจาก

maa(jàak )
to come (from)

l316.mp3

เมือง

mʉang
town

l317.mp3

เมื่อไหร่

mʉ̂arài
when

l318.mp3

นามสกุล

naam-sagun
last name

l319.mp3

ภาษา

paasǎa
language

l320.mp3

รัฐ

rát
state

l321.mp3

เรียกว่า

riâk wâa
to be called

l322.mp3

ที่

tiî
at

l323.mp3

ที่หนึ่ง

tiî-nʉ̀ng
first

l324.mp3

ที่สอง

tiî-sɔ̌ɔng
second

l325.mp3

ที่สาม

tiî-sǎam
third

l326.mp3

ที่เกิด

tiî-gə̀ət
birth place

l327.mp3

ที่ไหน

tiî-nǎi
where

l328.mp3

วันเกิด

wan-gə̀ət
birthday

l329.mp3

วันที่

wan-tiî
date

l330.mp3

อยู่

yùu
to be / to live

l331.mp3

นักร้อง

nák-rɔ́ɔng
singer

l332.mp3

นักแสดง

nák-sadɛɛng
actor

l333.mp3

นักเขียน

nák-kiǎn
writer

l334.mp3

นักเรียน

nák-rian
student

l335.mp3

นักฟุตบอล

nák-fút-bɔɔn
football player

l336.mp3

นักเทนนิส

nák-tennít
tennis player

l337.mp3

นักบาสเกตบอล

nák-báas-gêt-bɔɔn
basket-ball player

l338.mp3

ครู

kruu
teacher

l339.mp3

ประธานาธิบดี

bprà-taa-naa-típbɔɔdii
president (of a country)

l340.mp3

ผู้ว่า

pûu-wâa
governor

l341.mp3

ผู้กำกับหนัง

pûu-gamgàp nǎng
movie director

l342.mp3

คนญี่ปุ่น

kon-yiîbpùn
Japanese people

l343.mp3

ประเทศญี่ปุ่น

bprà-têet yiîbpùn
Japan

l344.mp3

ภาษาญี่ปุ่น

paasǎa yiîbpùn
Japanese language

l345.mp3

คนเกาหลี

kon-gaoliǐ
Korean people

l346.mp3

ประเทศเกาหลี

bprà-têet gaoliǐ
Korea

l347.mp3

ภาษาเกาหลี

paasǎa gaoliǐ
Korean language

l348.mp3

ประเทศไทย

bprà-têet tai
Thailand

l349.mp3

ภาษาไทย

paasǎa tai
Thai language

l350.mp3

คนจีน

kon-jiin
Chinese people

l351.mp3

ประเทศจีน

bprà-têet jiin
China

l352.mp3

ภาษาจีน

paasǎa jiin
Chinese language

l353.mp3

คนอินเดีย

kon-india
Indian people

l354.mp3

ประเทศอินเดีย

bprà-têet india
India

l355.mp3

ภาษาอินเดีย

paasǎa india
Indian language

l356.mp3

คนอเมริกา

kon-a-meerígaa
American people

l357.mp3

ประเทศอเมริกา

bprà-têet a-meerígaa
America

l358.mp3

คนแคนนาดา

kon-kɛɛnnada
Canadian people

l359.mp3

ประเทศแคนนาดา

bprà-têet kɛɛnnada
Canada

l360.mp3

คนอังกฤษ

kon-ang-grìt
English people

l361.mp3

ประเทศอังกฤษ

bprà-têet ang-grìt
England

l362.mp3

ภาษาอังกฤษ

paasǎa ang-grìt
English language

l363.mp3

คนฝรั่งเศส

kon-faràng-sèet
French people

l364.mp3

ประเทศฝรั่งเศส

bprà-têet faràng-sèet
France

l365.mp3

ภาษาฝรั่งเศส

paasǎa faràng-sèet
French language

l366.mp3

คนเยอรมัน

kon-yəəra-man
German people

l367.mp3

ประเทศเยอรมัน

bprà-têet yəəra-man
Germany

l368.mp3

ภาษาเยอรมัน

paasǎa yəəra-man
German language

l369.mp3

ผม

pǒm
I / me (male)

l370.mp3

ดิฉัน

dichán
I / me (female)

l371.mp3

คุณ

kun
you / your

l372.mp3

เขา

káo
he / him; she / her; they / them

l373.mp3

มัน

man
it

l374.mp3

เรา

rao
we / us

l375.mp3

พวกเขา

pûak-káo
they / them

l376.mp3

คนฝรั่ง

kon-faràng
Westerner

l377.mp3

คนเอเชีย

kon-eechia
Asian people

l378.mp3

คนยุโรป

kon-yú-ròop
European people

l379.mp3

คนสิงกะโปร์

kon-sǐng-ga-bpoo
Singaporean people

l380.mp3

ประเทศสิงกะโปร์

bprà-têet sǐng-ga-bpoo
Singapore