Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 18 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l181.mp3

บันไดเลื่อน

bandai-lʉ̂an
escalator

l182.mp3

ปกติ

bpàgàdtì
normal / normally

l183.mp3

ชั้น

chán
floor, level

l184.mp3

ดัง

dang
loud, famous

l185.mp3

เดินซื้อของ

dəən sʉ́ʉ kɔ̌ɔng
to take a shopping stroll

l186.mp3

ด้วยกัน

dûay-gan
together

l187.mp3

การ์ตูน

gaadtuun
cartoon

l188.mp3

adj.+ เกินไป

adj. + gəən bpai
too + adj.

l189.mp3

กระโปรง

grà-bproong
skirt

l1810.mp3

ห้าง

hâang
mall, shopping center

l1811.mp3

ห้องลองชุด

hɔ̂ɔng lɔɔng-chút
fitting room

l1812.mp3

ข้างหลัง

kâang-lǎng
behind

l1813.mp3

ขี้บ่น

kiî-bòn
having a tendency to complain

l1814.mp3

คงจะ

kong-jà
probably

l1815.mp3

คู่

kûu
pair

l1816.mp3

หลาย

lǎay
many, several

l1817.mp3

หลังจาก

lǎng-jàak
after

l1818.mp3

เล่ม

lêm
classifier for books, notebooks, knives, etc.

l1819.mp3

แล้วค่อย

lɛ́ɛw kɔ̂ɔy
and after that

l1820.mp3

เลือก

lʉ̂ak
to choose, to select, to pick out

l1821.mp3

เหมือนกัน

mʉ̌an-gan
the same, also

l1822.mp3

แนว

nɛɛw
genre

l1823.mp3

ภาพยนตร์

pâap-pa-yon
movie

l1824.mp3

ผี

piǐ
ghost

l1825.mp3

ร้านหนังสือ

ráan nǎng-sʉ̌ʉ
book shop

l1826.mp3

รองเท้า

rɔɔng-táo
shoes

l1827.mp3

เรื่อง

rʉ̂ang
title, story

l1828.mp3

รึยัง

rʉ́ yang
particle transforming a statement in yes or no question

l1829.mp3

ใส่

sài
to wear

l1830.mp3

สยองขวัญ

sa-yɔ̌ɔng-kwǎn
thriller, horror

l1831.mp3

ส่วน

sùan
as for, part

l1832.mp3

สองคู่

sɔ̌ɔng kûu
2 pairs

l1833.mp3

ทั้งสองคู่

táng sɔ̌ɔng kûu
both pairs

l1834.mp3

ถูกใจ

tùuk-jai
to please