Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 17 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l171.mp3

บ้าแฟชั่น

bâa fɛɛ-chân
fashion victim

l172.mp3

บ้างาน

bâa ngaan
workaholic

l173.mp3

เปล่า

bplào
no, empty

l174.mp3

ช่างตัดผม / ช่างทำผม

châang dtàt-pǒm / châang tam-pǒm
hair-dresser

l175.mp3

ชนะ

cha-ná
to win

l176.mp3

ตัด

dtàt
to cut

l177.mp3

ไฟ

fai
light, fire

l178.mp3

แฟน

fɛɛn
fan

l179.mp3

เกมส์

geem
game

l1710.mp3

เกือบ

gʉ̀ap
almost

l1711.mp3

แห้ง

hɛ̂ɛng
dry

l1712.mp3

หัวเราะ

hǔarɔ́
to laugh

l1713.mp3

จัดทรง

jàt-song
to set (hair)

l1714.mp3

ครั้งหน้า

kráng nâa
next time

l1715.mp3

เลิก

lə̂ək
to quit, to finish, to stop

l1716.mp3

โลก

lôok
the world

l1717.mp3

แหงล่ะ

ngɛ̌ɛ là
of course

l1718.mp3

แพ้

pɛ́ɛ
to lose

l1719.mp3

ผม

pǒm
hair

l1720.mp3

พวก

pûak
group

l1721.mp3

พูดเล่น

pûut-lên
to be kidding, to joke

l1722.mp3

พูดยิ้ม ๆ

pûut yím yím
speak with smile

l1723.mp3

รึเปล่า

rʉ́ bplào
particle transforming a statement in yes or no question

l1724.mp3

ร้านตัดผม / ร้านทำผม

ráan dtàt-pǒm / ráan tam-pǒm
hair salon

l1725.mp3

ระหว่าง

rá-wàang
between

l1726.mp3

แรง

rɛɛng
hard, strong

l1727.mp3

สั้น

sân
short

l1728.mp3

สนุก ๆ

sa-nùk sa-nùk
fun

l1729.mp3

เสียเวลา

siǎ weelaa
to waste time

l1730.mp3

สีแดง

(siǐ )dɛɛng
red (color)

l1731.mp3

สีเขียว

(siǐ )kiǎw
green (color)

l1732.mp3

ทรง

song
style

l1733.mp3

ทรงเดิม

song dəəm
same style (as before)

l1734.mp3

ซ้อม

sɔ́ɔm
to exercise, to practise, to train

l1735.mp3

ที่จริง

tiî-jing
actually

l1736.mp3

ถือว่า

tʉ̌ʉ wâa
to be regarded as (everybody agree)

l1737.mp3

อย่า + v.

yàa + v.
don't + v.!

l1738.mp3

อย่างน้อย

yàang-nɔ́ɔy
at least

l1739.mp3

ยาว

yaaw
long

l1740.mp3

เสมอ

sa-mə̌ə
draw

l1741.mp3

ประตู

bpràdtuu
goal

l1742.mp3

ทำประตู

tam bpràdtuu
to score

l1743.mp3

กรรมการ

gam-ma-gaan
referee

l1744.mp3

ทำฟาวล์

tam faaw
fouls

l1745.mp3

กองหลัง

gɔɔng-lǎng
defender

l1746.mp3

กองกลาง

gɔɔng-glaang
midfield

l1747.mp3

กองหน้า

gɔɔng-nâa
forward / striker

l1748.mp3

ผู้รักษาประตู

pûu-ráksǎa-bpràdtuu
goal-keeper

l1749.mp3

เกา

gao
to scratch

l1750.mp3

นวด

nûat
to massage

l1751.mp3

ดัด

dàt
to perm / to get a permanent wave

l1752.mp3

ยืด

yʉ̂ʉt
to straighten

l1753.mp3

ยืดถาวร

yʉ̂ʉt tǎa-wɔɔn
to permanently straighten

l1754.mp3

อบไอน้ำ

òp ai-nám
to steam

l1755.mp3

สระ

sà
to shampoo

l1756.mp3

ทำสี

tam siǐ
to color

l1757.mp3

หวีผม

wiǐ pǒm
to comb

l1758.mp3

ทำผม

tam-pǒm
to make hair

l1759.mp3

ตัดผม

dtàt-pǒm
to cut hair

l1761.mp3

ผมตรง

pǒm dtrong
straight hair

l1762.mp3

ผมดัด

pǒm dàt
permanent wave hair

l1763.mp3

ผมยาว

pǒm yaaw
long hair

l1764.mp3

ผมสั้น

pǒm sân
short hair

l1765.mp3

ผมหนา

pǒm nǎa
thick hair

l1766.mp3

ผมบาง

pǒm baang
thin hair

l1767.mp3

ผมแห้ง

pǒm hɛ̂ɛng
dry hair

l1768.mp3

ผมเสีย

pǒm siǎ
damaged hair

l1769.mp3

ผมหยักศก

pǒm yàksòk
naturally curly hair

l1770.mp3

ศีรษะล้าน / หัวล้าน

(siǐsà / hǔa )láan
bald