Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การลืมกุญแจรถ

(Short Thai conversation: I lost my keys!) 
A : เห้ย! กุญแจรถเราหายไปไหนไม่รู้?
hə̂əy! gunjɛɛ rao hǎay bpai nǎi mâi rúu?
Oh, no! Where are my car keys?

B : ใจเย็นๆ มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหรอ?
jai-yen-yen. man mâi dâi yùu nai gràbpao lɔ̌ɔ?
Calm down. Are they in your purse?

A : ไม่มี มันหายไปไหนไม่รู้
mâi mii. man hǎay bpai nǎi mâi rúu
No, they are not. They are gone!

B : ฉันคิดว่ามันอาจจะอยู่บนโต๊ะในร้านอาหารนะ
chán kít-wâa man àat jà yùu bon dtó nai ráan-aahǎan ná
I think you probably left them on the table at the restaurant.

A : ขอโทษค่ะ นี่กุญแจรถของคุณหรือเปล่าค่ะ?
kɔ̌ɔ-tôot kà nii gunjɛɛ rót kɔ̌ɔng kun rʉ́-bplào kà?
Excuse me. Are these your keys?

B : โอ้ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
oo! châi kà. kɔ̀ɔp-kun mâak ná ká
Oh. Yes, they are. Thank you very much.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.