Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนาภาษาไทยเรื่อง ทักทายและการถามสารทุกข์สุกดิบ

(Short Thai conversation: greeting a friend) 
A : สวัสดีแน้ม ไม่เจอกันตั้งนาน เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม
sa-wàt-dii nɛ́ɛm. mâi jəə gan dtâng naan. bpen yang-ngai bâang. sabaay dii mái?
Hello Nam. Long time no see. How are you?

B : สวัสดีบุ๊ค เราสบายดี แล้วบุ๊คล่ะ
sa-wàt-dii búk. rao sabaay dii. lɛ́ɛw búk là?
Hello Book. I am fine, and you?

A : เราก็สบายดี แล้วตอนนี้แน้มทำงานที่ไหนหรอ
rao gɔ̂ sabaay dii. lɛ́ɛw dtɔɔn-nií nɛ́ɛm tam-ngaan tiî-nǎi lɔ̌ɔ
I am good. Where do you work now?

B : ตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ Everyday Thai Language School
dtɔɔn-nií rao tam-ngaan yùu tiî Everyday Thai Language School
I work at Everyday Thai Language School.

A : อ๋อ... อยู่แถวสาทรใช่ไหม
ɔ̌ɔ…yùu tɛ̌ɛw sǎa-tɔɔn châi mái
It’s on Sathorn, right?

B : ใช่แล้ว
châi lɛ́ɛw
Yes.

A : อืม... ตอนนี้สายแล้วแหละ 8 โมงแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปแล้วแหละ
ʉʉm…dtɔɔn-nií sǎay lɛ́ɛw lɛ̀ 8 moong lɛ́ɛw. diǎw rao dtɔ̂ɔng bpai lɛ́ɛw lɛ̀
Well… I am late. It is already 8. I gotta go.

B : โอเค เดี๋ยวว่างๆ เราโทรหานะ บ๊ายบาย
oo-kee. diǎw wâang wâang, rao too hǎa ná. báay-baay
Ok. I’ll call you. Bye.

A : บ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกัน
báay-baay. diǎw jəə gan
Bye. See you soon.

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.