Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การถามอาหารที่ชอบ

(Short Thai conversation: talking about food) 

A : สวัสดี จุ๊บแจง เป็นยังไงบ้าง สบายดีหรือเปล่า?
sa-wàt-dii júp-jɛɛng. bpen yang-ngai bâang. sabaay dii rʉ́ bplào ?
Hi Jupjaeng. How are you?

B : สบายดี แล้วบุ๊คล่ะเป็นยังไงบ้าง?
sabaay dii. lɛ́ɛw búk là, bpen yang-ngai bâang?
Fine, what about you?

A : เราก็สบายดีนะ
rao gɔ̂ sabaay dii ná
I am fine.

B : วันนี้เธออยากจะทำอะไร?
wan-nií təə yàak jà tam àrai?
What do you want to do today?

A : ฉันรู้สึกหิว อยากจะทานอะไรสักอย่าง
chán rúusʉ̀k hǐw. yàak jà taan àrai sàk yàang
I'm hungry. I'd like to eat something.

B : อืม...แล้วเธออยากจะไปที่ไหนล่ะ?
ʉʉm…lɛ́ɛw təə yàak jà bpai tiî-nǎi là?
Where do you want to go?

A : ฉันอยากจะไปที่ร้านอาหารอิตาเลียน
chán yàak jà bpai tiî ráan-aahǎan ìt-dtaalian
I'd like to go to an Italian restaurant.

B : เธอชอบอาหารอิตาเลียนประเภทไหน?
təə chɔ̂ɔp aahǎan ìt-dtaalian bprà-pêet nǎi?
What kind of Italian food do you like?

A : ฉันชอบกินสปาเกตตี แล้วจุ๊บแจงล่ะ ชอบกินสปาเกตตีหรือเปล่า?
chán chɔ̂ɔp gin sa-bpaagét-dtiî, lɛ́ɛw júpjɛɛng lâ, chɔ̂ɔp gin sa-bpaagét-dtiî rʉ́-bplào?
I like spaghetti. Do you like spaghetti?

B : ฉันไม่ชอบ ฉันชอบพิซซ่า
chán mâi chɔ̂ɔp. chán chɔ̂ɔp pít-sâa
No, I don’t. I like pizza.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.