Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การถามทางไปบีทีเอสช่องนนทรี

(Short Thai conversation: asking directions - part 1) 
A : สวัสดีค่ะ ขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะ
sa-wàt-dii kà. kɔ̌ɔ rópguan nɔ̀ɔy dâi mái ká
Excuse me.

B : ได้ค่ะ
dâi kà
Yes?

A : สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ช่องนนทรี ไปทางไหนคะ
sa-tǎa-nii rót-fai-fáa BTS chɔ̂ɔng-nonsii bpai taang nǎi ká
How can I go to the BTS station Chong Nonsi?

B : เดินตรงไปทางนั้นนะคะ แล้วคุณเดินขึ้นสะพานลอย เลี้ยวขวา
จะเจอสถานี รถไฟฟ้า บีทีเอสช่องนนทรีค่ะ
dəən dtrong-bpai taang nán ná ká. lɛ́ɛw kun dəən kʉ̂n sà-paan-lɔɔy, liáw kwǎa jà jəə sa-tǎa-nii rót-fai-fáa BTS chɔ̂ɔng nonsi kà
Go straight and then take the pedestrian bridge. Turn right and you’ll see the BTS station Chong Nonsi

A : ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
kà. kɔ̀ɔp-kun mâak ná ká
Thank you very much.

B : ไม่เป็นไรค่ะ
mâi bpen rai kà
You’re welcome.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.