Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การถามหาสถานที่

(Short Thai conversation: asking directions - part 3) 
A : ขอโทษค่ะ ฉันกำลังมองหาโรงแรมฮอลิเดย์อินน์
คุณรู้มั้ยคะว่ามันอยู่ทางไหน?
kɔ̌ɔ-tôot kà. chán gamlang mɔɔng hǎa roong-rɛɛm hɔɔlídee in.
kun rúu mái ká wâa man yùu taang-nǎi?

Excuse me. I'm looking for the Holiday Inn. Do you know where it is?

B : รู้ค่ะ มันอยู่ทางถนนเส้นนี้ ทางด้านซ้ายมือค่ะ
rúu kà. man yùu taang ta-nǒn sên-nií, taang dâan sáay mʉʉ kà
Sure. 
It's down this street on the left.

A : มันอยู่ไกลจากที่นี่ไหมค่ะ?
man yùu glai jàak tiî-niî mái kà?
Is it far from here?

B : ไม่ มันไม่ไกลค่ะ
mâi. man mâi glai kà
No, it's not far.

A : อืม...คุณรู้มั้ยคะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่
ʉʉm…kun rúu mái ká wâa man dtɔ̂ɔng chái weelaa dəən-taang naan tâorài
How long do I need to walk to get there?

B : ประมาณ 15 นาทีค่ะ
bprà-maan 15 naa-tii kà
About 15 minutes.

A : ขอบคุณมากค่ะ
kɔ̀ɔp-kun mâak kà
Thanks a lot.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.