โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพ  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
เรียนภาษาไทย เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาฝรั่งเศส ราคา ติตต่อเรา เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ ด้วยการเรียนการสอนที่สนุก

 
 
สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพ
English    Study French language in Thailand                            ไทย    เรียนภาษาฝรั่งเศส                   

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษฯ ที่เอฟวรี่เดย์ไทย เปิดตั้งแต่หลักสูตรระดับต้น-สูง

ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เป็นกันเอง ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก (จำกัดจำนวนผู้เรียน 2 ท่านต่อกลุ่ม เพื่อให้ความรู้ครอบคลุมทั่วถึง)

โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ถูกต้องและชัดเจน เมื่อต้องพบปะกับเจ้าของภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสนทนาในเรื่องทั่วไป เพื่อการท่องเที่ยว หรือเชิงธุรกิจ เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยอาจารย์ชาวไทย

ด้วยหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษฯ ทั้งหมด 12 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง โดยใช้สื่อการสอนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Interchange Books ที่มุ่งเน้นการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกวัย ทั้งที่มีพื้นฐานภาษามาแล้ว หรือไม่เคยมีเลยก็ตาม

เรารับรองว่าท่านจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเรียนการสอนของเรา


English for beginners Bangkok learn english in bangkok - low intermediate english-intermediate-bangkok english high intermediate bangkok
เรียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น
(2 ระดับ)
เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
(3 ระดับ)
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับกลาง
(3 ระดับ)
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับสูง
(4 ระดับ)
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.